13Ιούν2016

Changing the SSH Port for Your Linux Server

Changing the SSH Port for Your Linux Server Αλλαγή της θύρας SSH για Linux Server σας You can change the default SSH port for your Linux server as an added security measure. Make sure the new SSH port does not conflict with any known or blocked ports To Change the SSH Port for Your Linux […]

Continue Reading
19Δεκ2014

How to Secure a CentOS Server SSH DDOS Deflate

About (D)DoS Deflate is a lightweight bash shell script designed to assist in the process of blocking a denial of service attack. It utilizes the command below to create a list of IP addresses connected to the server, along with their total number of connections. It is one of the simplest and easiest to install solutions […]

Continue Reading
3Νοέ2014

Βασικές εντολές του Linux

Βασικές εντολές του Linux  (Vasikes Entoles Linux – ssh – Centos)   Εντολές διαχείρισης αρχείων ls παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου ls -al προσαρμοσμένη παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου με τα κρυφά αρχεία cd dir αλλαγή του ενεργού φακέλου στο φάκελο dir  cd αλλαγή ενεργού φακέλου στο φάκελο home  pwd εμφάνιση του ενεργού φακέλου mkdir dir δημιουργία φακέλου με το όνομα […]

Continue Reading