6Απρ2022

How to Enable SSH Login Notification on Linux CentOS server?

Is your Linux server is used by multiple people on same time? If yes, then add an SSH login notification on your server so you come to know whenever and whom login. It will send you an email when someone login to your account. But for this its must that your server will be able […]

Continue Reading
29Μαΐ2020

How to clear Swap Memory in Linux / CentOS / RHEL

Virtual Memory is called as Swap space in Linux and  is used when the physical memory (RAM) is full. When the system needs more memory and the RAM is full, inactive pages in the memory will be moved to the swap space. Swap is not a replacement to physical memory,  it is just a small portion on […]

Continue Reading
13Ιούν2016

Changing the SSH Port for Your Linux Server

Changing the SSH Port for Your Linux Server Αλλαγή της θύρας SSH για Linux Server σας You can change the default SSH port for your Linux server as an added security measure. Make sure the new SSH port does not conflict with any known or blocked ports To Change the SSH Port for Your Linux […]

Continue Reading
19Δεκ2014

How to Secure a CentOS Server SSH DDOS Deflate

About (D)DoS Deflate is a lightweight bash shell script designed to assist in the process of blocking a denial of service attack. It utilizes the command below to create a list of IP addresses connected to the server, along with their total number of connections. It is one of the simplest and easiest to install solutions […]

Continue Reading
3Νοέ2014

Βασικές εντολές του Linux

Βασικές εντολές του Linux  (Vasikes Entoles Linux – ssh – Centos)   Εντολές διαχείρισης αρχείων ls παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου ls -al προσαρμοσμένη παρουσίαση των αρχείων ενός φακέλου με τα κρυφά αρχεία cd dir αλλαγή του ενεργού φακέλου στο φάκελο dir  cd αλλαγή ενεργού φακέλου στο φάκελο home  pwd εμφάνιση του ενεργού φακέλου mkdir dir δημιουργία φακέλου με το όνομα […]

Continue Reading
Καλέστε μας