• Χώρος δίσκου SSD
 • Κίνηση δεδομένων (Bandwidth)
 • Βάσεις δεδομένων MySQL
 • Λογαριασμοί Email
 • Λογαριασμοί FTP
 • Domain
 • Subdomains
 • Softaculous Auto Installer
 • Control Panel
 • Καθημερινό Backup
 • Antivirus
 • Antispam
 • php 5, php 6, php7, php8
 • PHP MyAdmin
 • Δυνατότητα SSL
 • Firewall
 • Δικού σας Nameservers
 • Δωρεάν εγκατάσταση
 • Υποστήριξη 24/7/365

Linux 20 web site

€15.00/mo
 • Χώρος δίσκου SSD 10GB
 • Κίνηση δεδομένων (Bandwidth) Unlimited
 • Βάσεις δεδομένων MySQL Unlimited
 • Λογαριασμοί Email Unlimited
 • Λογαριασμοί FTP Unlimited
 • Domain Unlimited
 • Subdomains Unlimited
 • Softaculous Auto Installer
 • Control Panel cPanel / WHM
 • Καθημερινό Backup
 • Antivirus
 • Antispam
 • php 5, php 6, php7, php8
 • PHP MyAdmin
 • Δυνατότητα SSL
 • Firewall
 • Δικού σας Nameservers
 • Δωρεάν εγκατάσταση
 • Υποστήριξη 24/7/365

Linux 40 web site

€25.00/mo
 • Χώρος δίσκου SSD 20 GB
 • Κίνηση δεδομένων (Bandwidth) Unlimited
 • Βάσεις δεδομένων MySQL Unlimited
 • Λογαριασμοί Email Unlimited
 • Λογαριασμοί FTP Unlimited
 • Domain Unlimited
 • Subdomains Unlimited
 • Softaculous Auto Installer
 • Control Panel cPanel / WHM
 • Καθημερινό Backup
 • Antivirus
 • Antispam
 • Php 5
 • PHP MyAdmin
 • Δυνατότητα SSL
 • Firewall
 • Δικού σας Nameservers
 • Δωρεάν εγκατάσταση
 • Υποστήριξη 24/7/365

Linux 60 web site

€35.00/mo
 • Χώρος δίσκου SSD 30GB
 • Κίνηση δεδομένων (Bandwidth) Unlimited
 • Βάσεις δεδομένων MySQL Unlimited
 • Λογαριασμοί Email Unlimited
 • Λογαριασμοί FTP Unlimited
 • Domain Unlimited
 • Subdomains Unlimited
 • Softaculous Auto Installer
 • Control Panel cPanel / WHM
 • Καθημερινό Backup
 • Antivirus
 • Antispam
 • Php 5
 • PHP MyAdmin
 • Δυνατότητα SSL
 • Firewall
 • Δικού σας Nameservers
 • Δωρεάν εγκατάσταση
 • Υποστήριξη 24/7/365