Περιήγηση σε Προϊόντα & Υπηρεσίες

Trial (Paket)
ΔΩΡΕΑΝ
Χώρος δίσκου 200MB
Κίνηση δεδομένων 2 GB
MySQL Βάση δεδομένων 1
Λογαριασμοί Email 1
Λογαριασμοί FTP 1
Subdomains
Parked Domains
Φιλοξενούμενα sites
Control Panel cPanel
Καθημερινό Backup
Antivirus
Antispam
Email forwarding
Php 5
PHP MyAdmin
Δυνατότητα SSL
ionCube
Firewall
Δωρεάν εγκατάσταση
Υποστήριξη 24/7/365Small Web Hosting
€2.50 EUR Μηνιαία
Χώρος δίσκου 1 GB
Κίνηση δεδομένων Unlimited
MySQL Βάση δεδομένων 1
Λογαριασμοί Email 1
Λογαριασμοί FTP 1
Subdomains 2
Parked Domains 2
Φιλοξενούμενα sites
Control Panel cPanel
Καθημερινό Backup
Antivirus
Antispam
Email forwarding
Php 5
PHP MyAdmin
Δυνατότητα SSL
ionCube
Firewall
Δωρεάν εγκατάσταση
Υποστήριξη 24/7/365Medium Web Hosting
€4.00 EUR Μηνιαία
Χώρος δίσκου 3 GB
Κίνηση δεδομένων Unlimited
MySQL Βάση δεδομένων 5
Λογαριασμοί Email 10
Subdomains 10
Λογαριασμοί FTP 10
Parked Domains 10
Φιλοξενούμενα sites
Control Panel cPanel
Καθημερινό Backup
Antivirus
Antispam
Email forwarding
Php 5
PHP MyAdmin
Δυνατότητα SSL
ionCube
Firewall
Δωρεάν εγκατάσταση
Υποστήριξη 24/7/365Large Web Hosting
€6.50 EUR Μηνιαία
Χώρος δίσκου 5 GB
Κίνηση δεδομένων Unlimited
MySQL Βάση δεδομένων10
Λογαριασμοί Email 100
Λογαριασμοί FTP 100
Subdomains 100
Parked Domains 100
Φιλοξενούμενα sites 2
Control Panel cPanel
Καθημερινό Backup
Antivirus
Antispam
Email forwarding
Php 5
PHP MyAdmin
Δυνατότητα SSL
ionCube
Firewall
Δωρεάν εγκατάσταση
Υποστήριξη 24/7/365XLarge Web Hosting
€8.50 EUR Μηνιαία
Χώρος δίσκου 10 GB
Κίνηση δεδομένων Unlimited
MySQL Βάση δεδομένων 20
Λογαριασμοί Email Unlimited
Λογαριασμοί FTP Unlimited
Subdomains Unlimited
Parked Domains Unlimited
Φιλοξενούμενα sites 5
Control Panel cPanel
Καθημερινό Backup
Antivirus
Antispam
Email forwarding
Php 5
PHP MyAdmin
Δυνατότητα SSL
ionCube
Firewall
Δωρεάν εγκατάσταση
Υποστήριξη 24/7/365Advance Web Hosting
€10.00 EUR Μηνιαία
Χώρος δίσκου 15 GB
Κίνηση δεδομένων Unlimited
MySQL Βάση δεδομένων 50
Λογαριασμοί Email Unlimited
Λογαριασμοί Unlimited
Subdomains Unlimited
Parked Domains Unlimited
Φιλοξενούμενα sites 10
Control Panel cPanel
Καθημερινό Backup
Antivirus
Antispam
Email forwarding
Php 5
PHP MyAdmin
Δυνατότητα SSL
ionCube
Firewall
Δωρεάν εγκατάσταση
Υποστήριξη 24/7/365