15Οκτ2013

How to Fix the WordPress White Screen of Death

If you have been using WordPress for a few years, then you have encountered the white screen of death at least once. The WordPress white screen of death is one of those extremely annoying problems like error establishing a database connection. The reason why this issue is frustrating for users is because it locks you out […]

Continue Reading
15Οκτ2013

How to Deactivate All Plugins When Not Able to Access WP-Admin

Often times during troubleshooting, many sites will recommend deactivate all plugins and activate them one by one. What’s worst is sometimes you get locked out of your WordPress admin panel, so you can’t even deactivate the plugins in an easy way. If you have ever faced the white screen of death, then you know exactly […]

Continue Reading
30Αυγ2013

NextGen Gallery Titles Under Each Thumbnail

NextGen Gallery Titles Under Each Thumbnail 1. Go to wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modulesnextgen_basic_gallery/templates/thumbnails/index.php   2. Look for: <!– Thumbnails –> <?php foreach ( $images as $image ) : ?> <div id=”ngg-image-<?php echo $image->pid ?>” <?php echo $image->style ?> > <div > <a href=”<?php echo $image->imageURL ?>” title=”<?php echo $image->description ?>” <?php echo $image->thumbcode ?> > <?php if ( […]

Continue Reading
4Αυγ2013

Mod_security Blocking My IP When Editing Post In WordPress

Editing post in WordPress editor, after a few minutes, my IP will be blocked by mod_security automatically, put it in the firewall denied access list, and the log is showing security concern “5 in the last 300 secs“. lfd: (mod_security) mod_security triggered by xx.xx.xx.xx (MY/Malaysia/-): 5 in the last 300 secs To quickly fix it, […]

Continue Reading
10Ιούν2013

How to Fix the Error Establishing a Database Connection in WordPress

If you have been surfing the web for a while, you have at least seen this error a few times. Error Establishing a Database Connection is one of those curses that could be caused by many reasons. As a WordPress beginner, this could be awfully frustrating specially when it happened on its own without you […]

Continue Reading
4Ιούν2013

How can i center the images in the SHOW SKITTER

To center the rotator, wrap its code like this: <div align=”center”> <?php if ( function_exists(‘show_skitter’ ) ) { show_skitter(); } ?> and put it in page.php

Continue Reading
22Μαΐ2013

WordPress Υπό κατασκευή – Πως το βάζω?

Μιας και ο blogger δεν μας δίνει καμιά τέτοια δυνατότητα, οι περισσότεροι από εμάς όταν κάνουμε αλλαγές στο blog, το κάνουμε ενώ ξέρουμε ότι έχουμε online επισκέπτες. Έλα όμως που όταν κάνουμε μια αλλαγή, π.χ. αλλαγή προτύπου, δεν είναι σωστό να βλέπουν κι οι επισκέπτες το blog στα χάλια του, δε συμφωνήτε? Γιατί μέσα στους […]

Continue Reading
Call Now ButtonΚαλέστε μας