12Νοέ2023

I’ve changed the permissions for WP Statistics access and now I’ve lost access to it myself, how to I fix it?

Άλλαξα τα δικαιώματα πρόσβασης στα Στατιστικά WP και τώρα έχασα την πρόσβαση σε αυτό ο ίδιος, πώς μπορώ να το διορθώσω;   If you have access to phpMyAdmin (or similar tool) you can query the wp_options table: SELECT * FROM wp_options WHERE option_name = ‘wp_statistics’; Then edit the value, inside the string will be something […]

Continue Reading
2Αυγ2021

Ποια είναι η έκδοση του WordPress μου και που μπορώ να την βρω?

Πολλές φορές θέλετε να ξέρετε την έκδοση της WordPress εγκατάστασης σας, ίσως γιατί θέλετε να κάνετε κάποια ενημέρωση ή για να ελέγξετε αν κάποιο σφάλμα που έχει ανακαλυφθεί αφορά και την δική σας εγκατάσταση. Για να το κάνετε αυτό υπάρχουν διάφοροι τρόποι, απλοί και περίπλοκοι. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να συνδεθείτε στην διαχειριστική περιοχή της […]

Continue Reading
15Οκτ2013

How to Fix the WordPress White Screen of Death

If you have been using WordPress for a few years, then you have encountered the white screen of death at least once. The WordPress white screen of death is one of those extremely annoying problems like error establishing a database connection. The reason why this issue is frustrating for users is because it locks you out […]

Continue Reading
15Οκτ2013

How to Deactivate All Plugins When Not Able to Access WP-Admin

Often times during troubleshooting, many sites will recommend deactivate all plugins and activate them one by one. What’s worst is sometimes you get locked out of your WordPress admin panel, so you can’t even deactivate the plugins in an easy way. If you have ever faced the white screen of death, then you know exactly […]

Continue Reading
30Αυγ2013

NextGen Gallery Titles Under Each Thumbnail

NextGen Gallery Titles Under Each Thumbnail 1. Go to wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modulesnextgen_basic_gallery/templates/thumbnails/index.php   2. Look for: <!– Thumbnails –> <?php foreach ( $images as $image ) : ?> <div id=”ngg-image-<?php echo $image->pid ?>” <?php echo $image->style ?> > <div > <a href=”<?php echo $image->imageURL ?>” title=”<?php echo $image->description ?>” <?php echo $image->thumbcode ?> > <?php if ( […]

Continue Reading
4Αυγ2013

Mod_security Blocking My IP When Editing Post In WordPress

Editing post in WordPress editor, after a few minutes, my IP will be blocked by mod_security automatically, put it in the firewall denied access list, and the log is showing security concern “5 in the last 300 secs“. lfd: (mod_security) mod_security triggered by xx.xx.xx.xx (MY/Malaysia/-): 5 in the last 300 secs To quickly fix it, […]

Continue Reading
10Ιούν2013

How to Fix the Error Establishing a Database Connection in WordPress

If you have been surfing the web for a while, you have at least seen this error a few times. Error Establishing a Database Connection is one of those curses that could be caused by many reasons. As a WordPress beginner, this could be awfully frustrating specially when it happened on its own without you […]

Continue Reading
Καλέστε μας