13Νοέ2023

Operations in Plesk fail: Allowed memory size of X bytes exhausted (tried to allocate Y bytes)

Symptoms An operation fails in Plesk with a blank page or one of the following error messages in Plesk: PHP Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 16384 bytes) in /path/to/plesk/file.php on line 228 Out of memory (allocated 23855104) (tried to allocate 12975879 bytes) (Abstract.php:41) For Plesk on Linux Connect […]

Continue Reading
12Νοέ2023

I’ve changed the permissions for WP Statistics access and now I’ve lost access to it myself, how to I fix it?

Άλλαξα τα δικαιώματα πρόσβασης στα Στατιστικά WP και τώρα έχασα την πρόσβαση σε αυτό ο ίδιος, πώς μπορώ να το διορθώσω;   If you have access to phpMyAdmin (or similar tool) you can query the wp_options table: SELECT * FROM wp_options WHERE option_name = ‘wp_statistics’; Then edit the value, inside the string will be something […]

Continue Reading
6Απρ2022

How to Enable SSH Login Notification on Linux CentOS server?

Is your Linux server is used by multiple people on same time? If yes, then add an SSH login notification on your server so you come to know whenever and whom login. It will send you an email when someone login to your account. But for this its must that your server will be able […]

Continue Reading
21Φεβ2022

JetBackup link missing from new”Juniper” cpanel theme (Το link JetBackup λείπει από το νέο θέμα cpanel “Juniper”)

Cpanel has released a new theme called “Juniper” and it is missing the JetBackupt5 link. Το Cpanel κυκλοφόρησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται “Juniper” και του λείπει ο σύνδεσμος JetBackup. How can we add the link back, so our end-user customers can access the JetBackup software? Πώς μπορούμε να προσθέσουμε ξανά τον σύνδεσμο, ώστε οι […]

Continue Reading
21Φεβ2022

SitePad Uninstall cPanel (απεγκατάσταση το SitePad)

SitePad Uninstall cPanel (απεγκατάσταση το SitePad)

Uninstall in cPanel Please execute the following commands : rm -rf /etc/cron.d/sitepad rm -rf /etc/cron.d/sitepad2 rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/cgi/addon_sitepad.php rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/cgi/addon_sitepad.cgi rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/x3/dynamicui/dynamicui_sitepad.conf rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/paper_lantern/dynamicui/dynamicui_sitepad.conf rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/*/dynamicui/dynamicui_sitepad*.conf rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/themes/x/icons/sitepad.png rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/themes/x/icons/sitepad.gif rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/paper_lantern/sitepad rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/x3/sitepad /usr/local/cpanel/bin/unregister_cpanelplugin /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad.cpanelplugin /usr/local/cpanel/scripts/uninstall_plugin /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad.tar.gz /usr/local/cpanel/bin/unregister_appconfig /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad_whostmgr.conf /usr/local/cpanel/bin/unregister_appconfig /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad_cpanel.conf rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/cgi/sitepad rm -rf /usr/local/sitepad

Continue Reading
2Αυγ2021

Ποια είναι η έκδοση του WordPress μου και που μπορώ να την βρω?

Πολλές φορές θέλετε να ξέρετε την έκδοση της WordPress εγκατάστασης σας, ίσως γιατί θέλετε να κάνετε κάποια ενημέρωση ή για να ελέγξετε αν κάποιο σφάλμα που έχει ανακαλυφθεί αφορά και την δική σας εγκατάσταση. Για να το κάνετε αυτό υπάρχουν διάφοροι τρόποι, απλοί και περίπλοκοι. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να συνδεθείτε στην διαχειριστική περιοχή της […]

Continue Reading
9Οκτ2020

How to Install cPanel on CentOS 7 [step-by-step guide]

Hi everyone, I’m Harry, and today I will be with you about how to install cPanel on CentOS 7. What is cPanel? cPanel, as its name implies, is a web control panel. Cpanel provides you with the ability to manage Linux based hosts. This control panel provides users with a wide range of features and as a result, […]

Continue Reading
4Ιούν2020

Updating to MariaDB 10.3.23 on cPanel breaks the MySQL Databases interface

Updating to MariaDB 10.3.23 on cPanel breaks the MySQL Databases interface

Softaculous is unable to deploy new WordPress instance, it can’t create DBs.   All sites operate normally and the customer can through the site control panel to enter data naturally, but this problem appears only when trying to login to Mysql and create database on cPanel, And phpMyAdmin on cPanel is work as good, Only […]

Continue Reading
29Μαΐ2020

How to clear Swap Memory in Linux / CentOS / RHEL

Virtual Memory is called as Swap space in Linux and  is used when the physical memory (RAM) is full. When the system needs more memory and the RAM is full, inactive pages in the memory will be moved to the swap space. Swap is not a replacement to physical memory,  it is just a small portion on […]

Continue Reading
19Ιούν2019

How to install CMQ on cPanel

How to install CMQ on cPanel

ConfigServer Mail Queues aka CMQ, is a server side app created by configserver.com. It allows you to manage your Exim Mail Queue with a very useful and powerful GUI from WHM control panel. Today you will learn how to install CMQ on cPanel servers. ConfigServer Mail Queues can be useful for SysAdmins and Developers who need to: Determine […]

Continue Reading
Καλέστε μας