21Φεβ2022

JetBackup link missing from new”Juniper” cpanel theme (Το link JetBackup λείπει από το νέο θέμα cpanel “Juniper”)

Cpanel has released a new theme called “Juniper” and it is missing the JetBackupt5 link. Το Cpanel κυκλοφόρησε ένα νέο θέμα που ονομάζεται “Juniper” και του λείπει ο σύνδεσμος JetBackup. How can we add the link back, so our end-user customers can access the JetBackup software? Πώς μπορούμε να προσθέσουμε ξανά τον σύνδεσμο, ώστε οι […]

Continue Reading
21Φεβ2022

SitePad Uninstall cPanel (απεγκατάσταση το SitePad)

SitePad Uninstall cPanel (απεγκατάσταση το SitePad)

Uninstall in cPanel Please execute the following commands : rm -rf /etc/cron.d/sitepad rm -rf /etc/cron.d/sitepad2 rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/cgi/addon_sitepad.php rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/cgi/addon_sitepad.cgi rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/x3/dynamicui/dynamicui_sitepad.conf rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/paper_lantern/dynamicui/dynamicui_sitepad.conf rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/*/dynamicui/dynamicui_sitepad*.conf rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/themes/x/icons/sitepad.png rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/themes/x/icons/sitepad.gif rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/paper_lantern/sitepad rm -rf /usr/local/cpanel/base/frontend/x3/sitepad /usr/local/cpanel/bin/unregister_cpanelplugin /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad.cpanelplugin /usr/local/cpanel/scripts/uninstall_plugin /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad.tar.gz /usr/local/cpanel/bin/unregister_appconfig /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad_whostmgr.conf /usr/local/cpanel/bin/unregister_appconfig /usr/local/sitepad/lib/panels/cpanel/sitepad_cpanel.conf rm -rf /usr/local/cpanel/whostmgr/cgi/sitepad rm -rf /usr/local/sitepad

Continue Reading
4Ιούν2020

Updating to MariaDB 10.3.23 on cPanel breaks the MySQL Databases interface

Updating to MariaDB 10.3.23 on cPanel breaks the MySQL Databases interface

Softaculous is unable to deploy new WordPress instance, it can’t create DBs.   All sites operate normally and the customer can through the site control panel to enter data naturally, but this problem appears only when trying to login to Mysql and create database on cPanel, And phpMyAdmin on cPanel is work as good, Only […]

Continue Reading
15Φεβ2014

Δημιουργία Certificate Signing Request (CSR) στο Cpanel 11

Δημιουργία Certificate Signing Request (CSR) στο Cpanel 11

Οι παρακάτω οδηγίες είναι για το πώς θα δημιουργήσετε το CSR για το cPanel 11. Εάν χρησιμοποιείτε διαφορετική έκδοση του cPanel, η διαδικασία είναι περίπου ίδια, αλλά μπορείτε να μας ρωτήσετε για διευκρινήσεις. Κάντε Login στο cPanel control panel Κλικ στο SSL/TLS Manager Κλικ στο Generate, view, upload, or delete your private keys 4. Πηγαίνετε […]

Continue Reading
Καλέστε μας