5Απρ2013

Πως μπορώ να κλειδώσω ένα directory στο site μου ?

Για να κλειδώσετε ένα directory, συνδεθείτε στο cpanel και επιλέξτε το εικονίδιο “Password Protect Directories”. Από την λίστα επιλέξτε το directory που θέλετε να κλειδώσετε. Στην επόμενη σελίδα δηλώστε ένα username και ένα password. Στην συνέχεια τσεκάρετε το box “Password protect this directory” και γράφετε και ένα μήνυμα προειδοποίησης στο πεδίο “name the protected directory”. […]

Continue Reading
5Απρ2013

Μπορώ να έχω πρόσβαση στο site μου αν το domain name δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί ?

Ναι, μπορείτε να βλέπετε το site σας μέσω της προσωρινής διεύθυνσης που σας παρέχουμε, http://ipaddress/~cpanelusername/ , όπου ipaddress η ip του server σας και cpanelusername το δικό σας username.

Continue Reading
5Απρ2013

Για ποιο λόγο λαμβάνω 500 Internal Server Error ?

Προσπαθείτε να τρέξετε σελίδες του site σας και λαμβάνετε σφάλμα 500 Internal Server Error ? Αυτό συνήθως συμβαίνει για έναν από τους παρακάτω λόγους και μπορεί γρήγορα να διορθωθεί. 1. Αν χρησιμοποιείτε στο site σας αρχείο .htaccess αυτό μπορεί να προκαλέσει το συγκεκριμένο σφάλμα εξαιτίας συντακτικού λάθους. Αν μετονομάσετε το αρχείο το πιθανότερο είναι να […]

Continue Reading
5Απρ2013

Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το Formmail για την λειτουργία φορμών επικοινωνίας ?

Για να χρησιμοποιήσετε το προεγκατεστημένο πρόγραμμα Formmail για την λειτουργία των φορμών επικοινωνίας ,αρκεί να δημιουργήσετε μια φόρμα με οποιοδήποτε πρόγραμμα σχεδίασης ιστοσελίδων. Το action της φόρμας πρέπει να είναι: “/cgi-sys/FormMail.cgi” Το FormMail.cgi θα κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά. Μπορείτε να καθορίσετε την συμπεριφορά του Formmail χρησιμοποιώντας κρυμμένα πεδία (hidden fields) στην φόρμα σας. Υπάρχουν […]

Continue Reading
5Απρ2013

Μπορώ να ανεβάσω cgi scripts στον server ?

Ναι, σας παρέχουμε το δικό σας /cgi-bin directory για να ανεβάσετε τα αρχεία σας. Προσοχή όμως, θα πρέπει να κάνετε λογική χρήση των πόρων του συστήματος και να είστε βέβαιοι ότι τα scripts δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας στον server. Τα cgi scripts θα πρέπει να δημοσιεύονται ως μορφή κειμένου τύπου ASCII text, πάντα μέσα […]

Continue Reading
5Απρ2013

Ποιο είναι το path για την Perl ?

Το path για την Perl είναι /usr/bin/perl

Continue Reading
5Απρ2013

Ποιο είναι το path για το Sendmail ?

Το path για το Sendmail είναι: /usr/sbin/sendmail

Continue Reading
4Απρ2013

WHMCS SMS Notify – Upgrading Steps

This article describes how to upgrade easily your WHMCS SMS NOTIFY addon to 2.x series. Upgrading from 1.4.x to 3.x version Because of many changes in database structure you MUST UNINSTALL the old version first. 1) Go to modules/admin and completely delete the “sms_notify” folder. 2) Extract and upload all files of new version (+language […]

Continue Reading
4Απρ2013

Monitor System Logs with Logwatch on Cent OS /RedHat /Fedora /Ubuntu

Monitor System Logs with Logwatch on Cent OS /RedHat /Fedora /Ubuntu Logwatch is a utility used to monitor system logs and create reports. These reports include failed login attempts, successful login attempts, and storage space used/available. For Fedora/CentOS/RedHat #yum install logwatch For Ubuntu $sudo apt-get install logwatch CONFIGURE LOGWATCH Once you have installed Logwatch, you […]

Continue Reading
4Απρ2013

openVZ + SSH searching inside the containers from the master

Search for an open port (5060 in the example) inside the containers. vzlist -H -octid | while read CTID; do echo $CTID vzctl exec $CTID “netstat -antupe|grep :5060”; done Search for a proccess inside the containers vzlist -H -octid | while read CTID; do echo $CTID vzctl exec $CTID “pgrep -lf asterisk”; done

Continue Reading