18Φεβ2017

Nginx Admin Internal Server Error 500

When using WHM -> Plugins -> Nginx Admin: Internal Server Error 500 No response from subprocess (/usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/cgi/addon_nginx.cgi): The subprocess reported error number 2 when it ended. cpsrvd/11.62.0.7 ——————————————————————————————————————————————————- Go to /usr/local/cpanel/whostmgr/docroot/cgi/addon_nginx.cgi  and Comment the line  (#)  whmlib.pm   ( #use whmlib; )  

Continue Reading
5Φεβ2017

HOW TO INSTALL FILEINFO IN WHM?

Πως να εγκαταστήσετε FILEINFO στο WHM; HOW TO INSTALL FILEINFO IN WHM? This tutorial shows how to install FILEINFO module in your WHM server. First, please login your WHM panel, once logged in, please access the Easy Apache module Then select the ‘Previously Saved Config’ and start to configure the profile In the Apache version […]

Continue Reading
11Μαΐ2015

WHM Account Info Email

WHM Account Info Email WHM Πληροφορίες Λογαριασμού Email   In WHM goto: Main >> Server Configuration >> Tweak Settings There you goto section: Security Then mark: Send passwords in plaintext over email when creating a new acccount. Enabling this option is a security risk.

Continue Reading
22Δεκ2014

Disk usage problem: WHM is showing incorrect disk usage details and I cannot also change the disk quota via WHM.

Disk usage problem: WHM is showing incorrect disk usage details and I cannot also change the disk quota via WHM. (Use disk space) The problem happens when the disk quota file get corrupted on server. You can run the following command while logged into the server through SSH as the root user. /scripts/fixquotas –force In […]

Continue Reading
4Δεκ2014

Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση nginx

Installation / Uninstall of nginx… (Εγκατάσταση / Απεγκατάσταση του nginx …) Nginx Admin Install instruction: cd /usr/local/src wget http://nginxcp.com/latest/nginxadmin.tar tar xf nginxadmin.tar cd publicnginx ./nginxinstaller install <<<<<>>>>> service httpd restart crontab -e To automated /tmp cleanup add bellow cron (Για αυτοματοποιημένη / tmp καθαρισμού προσθέσετε παρακάτω cron) 0 */1 * * * /usr/sbin/tmpwatch -am 1 /tmp/nginx_client […]

Continue Reading