Ηow to increase virtual memory size?

how to increase virtual memory size? (Πώς να αυξηθεί το μέγεθος εικονική μνήμη;)

I’ve been receiving notifications like this:

Account:   fer.....
Resource:   Virtual Memory Size
Exceeded:   223 > 200 (MB)
PID:     22736 (Parent PID:21315)

Λύση στο σφάλμα:

Edit /etc/csf/csf.conf
Find this PT_USERMEM = “100” and change it to 256 or 0(to disable notifications)
PT_USERMEM = “0”

Comments

comments

Καλέστε μας