Όροι χρήσης

Η Radio Host παρέχει Web Hosting στους πελάτες σε όλο τον κόσμο, και έχει την ευθύνη να προστατεύσει τον κάθε πελάτη και να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες. Όλοι οι πελάτες της Radio Host υπόκεινται στους ακόλουθους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε και να επισκεφθείτε τις σελίδες μας, μόνο εάν συμφωνείτε πλήρως με αυτούς. Η Radio Host έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή και να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μέρη ή όλες τις υπηρεσίες της με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες ή τα μέλη της.

Κανονισμός Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr
Ο πελάτης/χρήστης και/ή μελλοντικός ιδιοκτήτης των ονομάτων χώρου πρέπει να αναγνώσει, να κατανοήσει και να συμφωνήσει με τον Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και όλες τις τροποποιήσεις αυτού. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αναγνώσει το άρθρο 5 του κανονισμού που αναφέρεται στους λόγους απόρριψης μίας αίτησης καταχώρισης ονόματος χώρου. Στην σελίδα της ΕΕΤΤ http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames υπάρχουν όλα τα κανονιστικά κείμενα και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Ο επισκέπτης η χρήστης είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό που του επιτρέπει να επισκεφθεί τις σελίδες της Radio Host και είναι υπεύθυνος για τα σχετικά τέλη που τυχόν απαιτούνται για να έχει την πρόσβαση αυτή ( π.χ. χρέωση παροχής σύνδεσης με το δίκτυο, χρεώσεις χρόνου παραμονής κλπ).
Η Radio Host δεν έχει ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών ή μελών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στο δικτυακό της τόπο (site) και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο δικτυακό τόπο της Radio Host Οι επισκέπτες αναλαμβάνουν την ευθύνη να διασταυρώσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται.
Ευθύνη χρήστη
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τις παροχές της Radio Host για:
1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό,δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις.2. Πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.3. Περιεχόμενα για ενήλικες – πορνό, τζόγος και οτιδήποτε άλλο αντιτίθεται στον Ελληνικό νόμο.4. Αποστολή – μαζική αποστολή με e-mail με σκοπό διαφημιστικούς λόγους χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.5. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητετικά με άλλους χρήστες.6. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

7. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών

 

8. Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.

9. Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

10. Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

11. Διακίνηση πειρατικού λογισμικού, MP3 και ταινιών.

12. Forum με links προς περιεχόμενο για το οποίο δεν έχετε δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις.

13. Μαζική αποστολή emails για διαφημιστικούς λόγους – Spam Mails.
H μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους με σκοπό τη διαφήμιση ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ από την ελληνική νομοθεσία. Θεωρητικά η μαζική αποστολή emails για εμπορικούς λόγους (με σκοπό τη διαφήμιση) επιτρέπετε μόνο στην περίπτωση που υπάρχει η συγκατάθεση του παραλήπτη να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση email.

Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω και λάβουμε ειδοποίηση από το data center για αποστολή spam mail, τερματίζεται ο λογαριασμός φιλοξενίας χωρίς ουδεμία προειδοποίηση.

14. Το χρονικό διάστημα για άμεση αποστολή backup σε πελάτη που έχει αποχωρίσει από τις υπηρεσίες μας σε hosting είναι 1 μήνας.

Xρήση πόρων
Ο πελάτης συμφωνεί ότι προτίθεται να κάνει λογική χρήση των πόρων του server Radio Host που φιλοξενείται, ότι δεν προορίζονται όλοι οι πόροι του server για δική του χρήση και αναγνωρίζει ότι μοιράζεται τους πόρους του server με άλλους χρήστες. Ως όριο στη χρήση της υπολογιστικής ισχύος (CPU) και μνήμης του server τίθεται το 10% των συνολικών πόρων του server. Σε περίπτωση που οι διεργασίες που εκτελούνται στο λογαριασμό φιλοξενίας του πελάτη ξεπερνούν σε σταθερή βάση την κατανάλωση του 10% των συνολικών πόρων του server, ο πελάτης ενημερώνεται σχετικά ώστε να τερματίσει τις συγκεκριμένες διεργασίες.Σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες διεργασίες προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του server και είναι εις βάρος των υπολοίπων πελατών, η Radio Host διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις διεργασίες χωρίς να προηγηθεί σχετική ενημέρωση του πελάτη ή και ακόμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό φιλοξενίας αν αυτό κριθεί αναγκαίο.Οι διαθέσιμοι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών φιλοξενίας των πελατών της Radio Host. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε sites τρίτων με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άντληση γραφικών ή κειμένων από sites τρίτων υλικού που βρίσκετε σε server της Radio Host, εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση irc bot και chatrooms, λόγω του υπερβολικού φόρτου που προκαλούν οι παραπάνω εφαρμογές στους servers.
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – Web Radio Streaming
1. H Radio Host αναλαμβάνει την φιλοξενία του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του πελάτη, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται στην επίσημη γραπτή προσφορά/σύμβαση ή στο OnLine σύστημα παραγγελιών ( Whcms ) που βρίσκεται στη ιστοσελίδα μας για online παραγγελίες ή μέσω γραπτού mail προς την εταιρία μας με σκόπο την παραγγελία και για όσο χρονικό διάστημα αναφέρεται είτε στη επίσημη προσφορά/σύμβαση είτε στο online σύστημα παραγγελιών είτε στο mail παραγγελίας προς την εταιρία μας.2. Η φιλοξενία του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του πελάτη θα έχει συγκεκριμένο αριθμό ταυτόχρονων ακροατών, ο οποίος αναγράφεται στα πακέτα φιλοξενίας ραδιοφώνου που βρίσκονται στη ιστοσελίδα μας.3. Η φιλοξενία του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του πελάτη θα έχει ποιότητα μετάδοσης ήχου 64, 96, 128, 192 Kbit συγκεκριμένη και πάντα ελεγχόμενη μηνιαία κίνηση δεδομένων, επίσης θα διαθέτει αυτόνομο πίνακα ελέγχου διαχείρισης whm sonic ή Centova Cast.4. H Radio Host είναι υποχρεωμένος να εκτελεί συνεχή αναβάθμιση, ενημέρωση και συντήρηση του server, που φιλοξενεί το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πελάτη, να μεριμνά για την μέγιστη ασφάλειά του από εξωτερικές κακόβουλες επιθέσεις και να μεριμνά ώστε ο server, που φιλοξενεί το διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πελάτη, να είναι online.5. H Radio Host δεν φέρει καμία ευθύνη για τις εν γένει επιπτώσεις που δημιουργούνται από την αναπαραγωγή ηχητικών αρχείων (μουσικής, προφορικού λόγου κλπ) που ανεβάζει ο κάθε πελάτης πάνω στο server μέσω FTP για τον Auto DJ, ιδίως των επιπτώσεων που οφείλονται στην ποιότητά τους ή στην παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.6. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ανεβάζει πάνω στο Server/Auto DJ μόνο αρχεία μορφής MP3, σε ποιότητα μετάδοσης ήχου μόνο σε 64, 96, 128, 192 Kbit και κάθε κομμάτι/τραγούδι να έχει αγγλικούς/λατινικούς χαρακτήρες και όχι Ελληνικούς , διαφορετικά ο επιχειρηματίας έχει κάθε δικαίωμα να κλειδώσει το πακέτο φιλοξενίας του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού του πελάτη.7. H Radio Host δεν ελέγχει τις ζωντανές εκπομπές που πραγματοποιεί ο κάθε πελάτης (καθώς εκτελούνται από τον προσωπικό ή επαγγελματικό χώρο του πελάτη), ούτε τον εξοπλισμό ή το λογισμικό και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο κάθε πελάτης και ως εκ τούτου δεν φέρει καμία ευθύνη, ιδίως νομική, για τις συνέπειες που προκαλούνται από την πραγματοποίηση των εκπομπών αυτών.8. H Radio Host δεν έχει καμία σχέση με την ιστοσελίδα και τους music online players που κατασκεύασαν ή προγραμμάτισαν ή διαχειρίζονται τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για λογαριασμό του πελάτη .9. H Radio Host παρέχει στον πελάτη μόνο το συνδρομητικό πακέτο μετάδοσης του ήχου και εγγυάται την κατά το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, ασφάλεια και ταχύτητα των Dedicated Server που διαθέτει.

10. H Radio Host δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του πελάτη προς την ΑΕΠΙ για τη μουσική που αναπαράγει ο πελάτης χρησιμοποιώντας το πακέτο φιλοξενίας που του παρέχει ο επιχειρηματίας. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη να συνάψει σύμβαση με την εταιρία της ΑΕΠΙ και γενικά με κάθε αρμόδια αρχή και οργανισμό, που είναι αρμόδια για την λειτουργία των ραδιοφωνικών σταθμών.

11. H Radio Host δεν εχει καμία σχέση με τους κώδικες των musin online players που χρησιμοποιεί ο πελάτης στην ιστοσελίδα η στο blog του. Η εταιρία μας δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη με την ιστοσελίδα που κατασκεύασαν τρίτα πρόσωπα ή εταιρίες. Η ευθύνη της εταιρία μας είναι το διαδικτυακό ραδιόφωνο να είναι Online .

12. H Radio Host δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που προκληθούν, εξαιτίας του προσωπικού λογισμικού και υλικού, που χρησιμοποιεί ο πελάτης για να διατηρεί το διαδικτυακό ραδιοφωνικό του σταθμό σε λειτουργία.

13. Όλα τα πακέτα φιλοξενίας ραδιοφώνου Δεν περιέχουν τεχνική υποστήριξη/βοήθεια στη ιστοσελίδα του πελάτη ή στο εξοπλισμό του πελάτη( hardware / software ) , Τεχνική υποστήριξη παρέχεται με χρέωση ανα εργατοώρα και μέσω συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης με προπληρωμένες εργατοώρες . Οποιαδήποτε είδους βοήθεια/εκπαίδευση , τεχνική υποστήριξη είτε απομακρυσμένη είτε στο χώρο του πελάτη , ζητηθεί από την εταιρία μας , χρεώνεται με την εργατοώρα σύμφωνα με τον τρέχων τιμοκατάλογο της εταιρίας μας .

Αν ο πελάτης θέλει/ζητήσει τεχνική υποστήριξη/εκπαίδευση οποιασδήποτε φύσεως βοήθεια θα πρέπει να έχει συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης με προπληρωμένες εργατοώρες , είτε για 6 μηνη είτε για 12 μηνη σύμβαση , με πακέτα 5 – 10 – 15 – 20 – 30 ωρών ώστε να εξυπηρετηθεί σε αυτό που ζητάει . Κάθε πελάτης που αγοράζει μια υπηρεσία από την εταιρία Radio Host , αυτόματα αποδέχεται την πολιτική της και τους όρους χρήσης των υπηρεσιών της που αναγράφονται στη ιστοσελίδα της εταιρίας απ όπου έκανε και την αγορά/παραγγελίας της εκάστοτε υπηρεσίας .

Άρνηση Υπηρεσιών
Η Radio Host έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ή να ακυρώσει την παροχή υπηρεσιών. Η παραβίαση των κανόνων και των κανονισμών της Radio Host οδηγεί σε προειδοποίηση, αναστολή ή ακόμα και πιθανή ακύρωση της υπηρεσίας. Οι λογαριασμοί που θα διαγράφονται λόγω παραβίασης της πολιτικής της Radio Host δεν θα αποζημιώνονται.
Σε περίπτωση υπέρβασης της μηνιαίας κίνησης του όγκου Δεδομένων τότε υπάρχει υποχρεωτική χρέωση για κάθε επιπλέον MByte σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της Radio Host.
Σαν μηνιαία κίνηση λαμβάνονται όλα τα Δεδομένα (όπως πχ. κίνηση σελίδων, κίνηση FTP, κίνηση e-Mail κλπ) από και προς τον λογαριασμό σας (δηλ. τον χώρο στον δίσκο που σας φιλοξενούμε).
Κάνοντας την πρώτη πρόσβαση σας στον λογαριασμό σας, ή μεταφέροντας αρχεία σε αυτόν, επιβεβαιώνετε την αποδοχή σας στους παραπάνω Όρους και Προϋποθέσεις.
Με εκτίμηση
Radio Host
Call Now ButtonΚαλέστε μας