Δοκιμή ποιότητας ήχου

Δείγματα ήχου MP3 Bitrate (MP3 Stream Bitrate Examples)

Στα παρακάτω παραδείγματα, ένας ήχος υψηλής ποιότητας έχει κωδικοποιηθεί σε διάφορες ποιότητες ροής δεδομένων. Πάτηστε στο ‘Play’ σε κάθε δείγμα για να ακούσετε την διαφορά σε κάθε ποιότητα ήχου/bitrate.

Δείγματα ήχου MP3 Bitrate (από 11 kbps έως 192 kbps)

radiohost.gr_arrow_red11 kbps, 11 khz, Mono, MP3

24 kbps, 22 khz, Mono, MP3

32 kbps, 22 khz, Mono, MP3

48 kbps, 22 khz, Mono, MP3

56 kbps, 22 khz, Mono, MP3

64 kbps, 22 khz, Stereo, MP3

128 kbps, 44 khz, Stereo, MP3

192 kbps, 44 khz, Stereo, MP3

Δείγματα ήχου MP3 Bitrate (Music versiοn από 32 kbps έως 128 kbps)

radiohost.gr_arrow_red

32 kbps, 22 khz, Mono, MP3

48 kbps, 22 khz, Mono, MP3

64 kbps, 22 khz, Stereo, MP3

96 kbps, 44 khz, Stereo, MP3

128 kbps, 44 khz, Stereo, MP3

Song Title>>>>30 seconds Refresh

 

Καλέστε μας