Από
€15.00 EUR
Μηνιαία
Plan 1


CPU (εγγυημένη)>>> 4 Cores

Μνήμη (RAM)>>> 2 GB

Χωρητικότητα Δίσκου (Diskspace)>>> 20 GB

Διευθύνσεις IP (Ipv4)>>> 1

Κίνηση Δεδομένων(Traffic)>>> 1 TB

Τεχνολογία>>> OpenVZ

Πλήρης Root Πρόσβαση / SSH

Τελευταίας Γενιάς Επεξεργαστές

Γρήγορη DDR3 Μνήμη

Επιλογή Λειτουργικού 32-64bits

Υποστήριξη Plesk και cPanel

Ενεργοποίηση σε 2 ημέρες

Δωρεάν εγκατάσταση

Υποστήριξη 24/7/365


Από
€13.00 EUR
Μηνιαία
Plan 2


CPU (εγγυημένη)>>> 4 Cores

Μνήμη (RAM)>>> 3 GB

Χωρητικότητα Δίσκου (Diskspace)>>> 35 GB

Διευθύνσεις IP (Ipv4)>>> 1

Κίνηση Δεδομένων(Traffic)>>> 1 TB

Τεχνολογία>>> OpenVZ

Πλήρης Root Πρόσβαση / SSH

Τελευταίας Γενιάς Επεξεργαστές

Γρήγορη DDR3 Μνήμη

Επιλογή Λειτουργικού 32-64bits

Υποστήριξη Plesk και cPanel

Ενεργοποίηση σε 2 ημέρες

Δωρεάν εγκατάσταση

Υποστήριξη 24/7/365