Έναρξη από
€6.00 EUR
Μηνιαία
Basic (Paket)
Πίνακας Ελέγχου
Centova Cast
Max ταυτόχρονοι χρήστες
100
Auto Dj
2Gb
Τεχνική Υποστήριξη 24/7
Email, Τηλέφωνο
Δωρεάν
Setup
Έναρξη από
€7.00 EUR
Μηνιαία
Standard (Paket)
Πίνακας Ελέγχου
Centova Cast
Max ταυτόχρονοι χρήστες
150
Auto Dj
3Gb
Τεχνική Υποστήριξη 24/7
Email, Τηλέφωνο
Δωρεάν
Setup
Έναρξη από
€8.00 EUR
Μηνιαία
Advance (Paket)
Πίνακας Ελέγχου
Centova Cast
Max ταυτόχρονοι χρήστες
200
Auto Dj
4Gb
Τεχνική Υποστήριξη 24/7
Email, Τηλέφωνο
Δωρεάν
Setup